RUSSIAN FILM FESTIVAL
ЮЛИЙ АТ ПЕН БАС БӘЙГЕ
Көптен күткенбіз! Сөйлейтін ат Юлий ғашық болды! Бұл жолы бәрі шындап – Юлий сұлтан Рашидтен Шығыс Жұлдызы деген таза қанды биенің қолын, яғни тұяғын сұрайды. Бірақ патша қаны бар ғана таза қанды биеге құда түсе алады. Юлий Киев князьінен көмек сұрайды, бірақ ол бас тартады. Бірақ Юлий болса махаббаттан бас тартқысы келмейді. Ол князьді ұрлап, оны сұлтанға, құда түсуге мәжбүрлеп апарады. Батырлардың да шығыс жақта өз шаруалары бар. Барлықтары бас бәйгеде жолығады, ондағы жарыста жеңімпаз бәрін де алмақ.
<
BACK TO PROGRAM