RUSSIAN FILM FESTIVAL
Сүүлийн «Хонгор Болгар» Алим
ОХУ - 109' (2021 он) Найруулагч: Алексей Федорченко
1943 Алма-Ата хот. Киноны баатар - жимс тариалагч залуу эмчилгээний төрлийн алимыг сэргээдэг. Тэрээр хачин жигтэй гэмт хэргийг мөрдөн шалгаж эхэлнэ. Кино зохиолыг Михаил Зощенкогийн "Нар мандахаас өмнө" номонд үндэслэн бичжээ.
<
ХӨТӨЛБӨР рүү буцах