RUSSIAN FILM FESTIVAL
Эцгийн Халамж
ЭЦГИЙН ХАЛАМЖ ОХУ - 97' (2021 он) Найруулагч: Кира Коваленко
Хойт Осетинскын уул уурхайн тосгон Мизурын залуухан эмэгтэй Ада өөрийн хайртай гэр бүлээс, эцгийнхээ хатуу гараас зугтахыг оролдоно. Гэвч байдал санаснаас хэцүү болж хувирна.
<
ХӨТӨЛБӨР рүү буцах