RUSSIAN FILM FESTIVAL
Çeburaşka
Käte ulular dünýäsine güneşi we ýylgyryşy gaýtarmak üçin bir kiçijik gulakly gahryman gerek! Uzakdaky pyrtykal ýurtdan gelen tüýlek haýwana deňiz kenaryndaky asuda şäherde ajaýyp başdan geçirmeler garaşýar, bu ýerde ol adyny, dostlaryny we öý tapmaly bolar. Oňa bu işde garasöýmez garry bagban, birtüýsli geň modaçyl daýza we onuň azarly agtygy, hiç gürleşip başlamaýan oglanjyk we onuň iň süýji şokolad bişirse-de, kynçylyk çekýän ejesi kömek we päsgel bererler. We başga-da durmuşyna pyrtykalyň ysy bilen birlikde jadygöýlik we başdan geçirmeler girip gitjek bir topar adamlar!
Produced: 2022
Genre: comedy
Director: Dmitriy Dyachenko
Producers: Eduard Iloyan, Vitaly Shlyappo, Denis Zhalinsky, Alexey Trotsyuk, Anton Zlatopolsky, Yuliana Slashcheva, Lika Blank, Vyacheslav Murugov Main Cast: Sergey Garmash, Elena Yakovleva, Olga Kuzmina, Fedor Dobronravov, Polina Maksimova