RUSSIAN FILM FESTIVAL
Iwan Tsarewiç we Çal möjek 5


Iwan bilen Wasilisanyň durmuşy durmuş däl-de, ertekidi. Sözüň doly manysynda. Olar bu ertekini eýýäm bilýärdiler we näbelli ýere gitmek islediler. Ine-de, bir kebelek ganatyny silkdi-de, jadyly başdan geçirmäni gurnady otyryberdi. Indi Uzak Uzak Patyşalykda hiç kim Iwanyň kimdigini-de, Wasilisanyň adyny-da bilenok. Şeýlelik bilen, şa gyzyna ýene-de ýetmek üçin Iwan çal möjek bilen bütin multfilm älemini tersine öwürmeli bolýarlar!
Produced: 2022
Genre: animation, adventure, family
Duration: 78
Director: Konstantin Feoktistov
Producers: Sergey Selyanov, Alexander Boyarsky
Main Cast: Nikita Efremov, Alexander Boyarsky, Mikhail Boyarsky, Tatiana Bunina, Maxim Sergeev, Maria Tsvetkova-Ovsyannikova, Konstantin Feoktistov, Oleg Kulikovich, Sergey Vorobyov, Valentin Morozov