RUSSIAN FILM FESTIVAL
Ak gar
Produced: 2021 Genre: Sport, Drama Duration: 127 min Director: Nikolay Khomeriki Main Cast: Olga Lerman Fyodor Dobronravov Nadezhda Markina Anna Ukolova Aleksandr Ustyugov
Magadanly garyp maşgaladan çykan gyzjagazdan ХХ asyryň iň gowy lyžaçysy bolmagy başaran rus lyžaçysy Ýelena Wýalbeniň ömür beýany. Uly ýaryşlardaky birnäçe ýeňlişlerden soň Lena sporty taşlap çagasynyň terbiýesi bilen meşgullanmagy ýüregine düwýär. Ýöne topary halas etmek üçin 1997-nji ýylda Norwegiýada geçirilen dünýä çempionatyna gatnaşmaga razylaşýar. Dünýä çempionatynyň bu ýedi gününde Lena bütin ömrüni ýada salýar, çynlakaý synaglardan geçýär: sport, romantik, ahlak ... we ýeňiji bolup çykýar.