RUSSIAN FILM FESTIVAL
turkmenistan
26-31-njy dekabr aralygynda türkmen kinoçylary iki sany animasiýa filmi we dramalardan ybarat alty
sany ajaýyp rus filminden lezzet alyp bilerler. Rus film festiwaly Aşgabatdaky "Berkarar" kinoteatrynda
geçiriler.

Russiýanyň Medeniýet ministrliginiň goldawy bilen ROSKINO tarapyndan 2020-nji ýylda başlanan Rus
filmleriniň festiwaly ýer şaryny aýlanmagyny dowam etdirýär. Türkmenistanda geçirilen ilkinji rus film
festiwaly tomaşaçylara rus kinosynyň gahrymanlary bilen täze duşuşyklary, gyzykly hekaýalary we
aýdyň duýgulary wada berýär.